Budimpešta: obeležena pobeda nad Turcima 1456. god

239

U Budimpešti je obeležena čuvena bitka na Dunavu, kod Beograda, jula 1456. godine, u kojoj su tadašnje ugarske vojne snage pod vođstvom Janjoša Hunjadija, kod Srba poznat i kao Janko Sibinjanin, teško porazile kako tursku flotu tako i njihove kopnene snage i naterale Sultana Mehmeda Drugog da se povuče u Istanbul.Original Article