БУДАПЕСТ Желим опет у тај варош!

127

Будапест! Кажем ту реч емотивно јер емоција је најбитнија. Можеш да учиш и проучаваш појаве колико хоћеш, да знаш податке из географије и других дисциплина, али волети један град, земљу, културу, то је нешто сасвим друго. Љубав не искључје знање али знање може да искључи љубав. А емоција се развијала, и у доба када још…Original Article