Bogata istorija dobrih odnosa Srbije i Mađarske

28
bogata-istorija-dobrih-odnosa-srbije-i-madjarske

Dobri odnosi Mađara i Srba započeli su još u prednemanjićko doba. Naime, srpski veliki župan Uroš I (oko 1112–1145) je povukao važan diplomatski potez kada je 1127. godine kćerku Jelenu udao za slepog princa Belu, brata od strica ugarskog kralja Stefana II. Taj savez biće okosnica Uroševe borbe za samostalnost srpske države, podseća u intervjuu za naš list, autor biografija brojnih srpskih vladara, među kojima je i despot Stefan Lazarević.