BALKANSKA SUDBINA: Knjiga Milana Budimira „Mi Balkanci“ u izgradnji kuće „Gradac K“

172


BALKAN je dao čovečanstvu slepog pesnika Homera, koji je za helensku Ilijadu iskoristio predanje o ratu starijih paleobalkanskih naroda, što je svetu otkrio veliki slepi filolog, srpski akademik Milan Budimir (1891-1975), apostol ideje Balkan – Balkancima.Original Article