Анеуризма ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

25

Новине у лечењу васкуларних обољења и анеуризме представљене су у оквиру циклуса предавања у Српској акдемији наука. У оквиру овог циклуса предавања говорили су професор др Лазар Давидовић, декан Медицинског факултета Универзитета у Београду са Клинике за васкуларну и ендовасакуларну хирургију УКЦС (тема „Аортне анеуризме: отворена или ендоваскуларна хирургија“), доцент др Игор Кончар са Клинике…Original Article