„Amerikanski Srbobran“ unapređuje saradnju sa institucijama u Vašingtonu i Srbiji

25
„amerikanski-srbobran“-unapredjuje-saradnju-sa-institucijama-u-vasingtonu-i-srbiji

„amerikanski-srbobran“-unapredjuje-saradnju-sa-institucijama-u-vasingtonu-i-srbiji

Čitaoci i istraživači koji su zainteresovani za srpsko-američku istoriju, poreklo njihovih porodica ili bilo koje druge informacije o srpsko-američkoj istoriji moći će ubuduće da pristupe ovim informacijama na veb sajtu Kongresne biblioteke. Prema Robinu Pajku sa odeljenja serijskih publikacija Kongresne biblioteke, „Amerikanski Srbobran“ će se pojaviti na veb sajtu Kongresne biblioteke krajem 2023. godine. Anđela