62- MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA -najava – 2917

668

Na 62. Međunarodnom sajam knjiga od 22 do 29. 0kt0mbra 2017. godine učestvuje preko 450 domaćih i inostranih izlagača. U hali 1 u areni nastupiće PROMETEJj iz Novog Sada. Sa novim izdanjima i a za pojedinja izdanja prodaja na 10 rata, i sa velikim popustima.

source