Žofre: EU podržava Srbiju u reformi pravosudja koja je značajna za njen evropski put i gradjane

35


Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre najavio je danas nastavak podrške Brisela zvaničnom Beogradu u reformi pravosudja i izradi seta pravosudnih zakona.Žofre je, na predstavljanju prvih radnih tekstova tih zakona, naglasio njihov značaj za nastavak evropskih integracija Srbije i jačanje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosudja sa aspekta potreba gradjana i privrede u Srbiji.Prvo se menjaju Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Visokom savetu tužilaca, a ostali zakoni u oblasti pravosuđa biće usklađeni sa ustavnim amandmanima u roku od dve godine.Žofre je podsetio da su gradjani Srbije, na referendumu, u januaru, podržali ustavne promene u oblasti pravosudja i ocenio da su one ključne za nezavisnost i nepristrasnost pravosudja i jačanje vladavine prava.Prema njegovim rečima, one su i ključni aspekt puta Srbije ka EU, ali i za dobrobit gradjana i države Srbije.Rekao je da EU "toplo pozdravlja" rad Ministarstva pravde i Vlade Srbije u toj oblasti kao i, kako je kazao, njihove kontakte sa Savetom Evrope po pitanju reforme pravosudja.Naglasio je značaj mišljenja Venecijanske komisije na te zakone, te ocenio da će njihova primena u praksi biti od velikog značaja za uskladjivanje srpkog sa evropskim pravosudjem.Rekao je da su …Original Article