Znanje ruši prepreke

191

Nedovoljno znanje nemačkog jezika u školama i niska stopa zaposlenosti žena stranog porekla su izazov, ukazala je ministarka za pitanje integracije Suzane Rab, predstavljajući novi izveštaj o integraciji.
Ovaj izeštaj je pokazao da u Austriji živi skoro 2,1 milion stranaca, što je udeo od 23,7 odsto u ukupnom broju stanovnika, uz stalnu tendenciju rasta. U brojnim bečkim školama udeo đaka kojima nemački nije maternji jezik prešao je već više od tri četvrtine.

To za predsednicu Saveta eksperata Katarinu Pabel još nije problem, ali analiza situacije obrazovanja jasno pokazuje da je taj sektor i dalje veliki izazov kojem se treba posvetiti.

Dve trećine dece migrantskog porekla ne uspeva da dostigne obrazovni standard po pitanju čitanja, što je, kako je konstatovala, alarmantan podatak.

Ministarka Suzana Rab je najavila da će Austrija nastaviti sa strogom politikom integracije i ukazala da su roditelji dužni da brinu o obrazovanju svoje dece, te da država njima pomaže kroz kurseve za ro..

The post Znanje ruši prepreke appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article