„ZAVERA TEORIJE“ SVUDA OKO NAS: Aleksandar Leka Mladenović o izložbi kojom je obeležio tri decenije stvaralaštva

78


PITANjE smisla umetnosti grafike u mom slučaju se kreće od uzvišenog, romantičarskog poimanja umetnosti kao vrha lestvice ljudskog delanja do nihilističkog ponora besmisla i natrag.Original Article