Zakon o civilnim žrtvama rata – ravnopravnost na ispitu

124

Duboko u trećoj deceniji od završetka rata Hrvatska će napokon dobiti zakon koji definše prava civilnih žrtava. Javna rasprava o ovom pravnom aktu punog naziva Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata završena je 15. novembra, a do kraja godine bi trebalo da uđe i u saborsku proceduru i izglasavanje. Nijedna prijašnja vlast nije imala volje ili hrabrosti da prava ove grupe ljudi uredi posebnim zakonom, a retke priznate civilne žrtve rata svoja su prava tražili na osnovu starog zakona iz 1992. godine koji je tek delimično pokrivao ovu problematiku.

One nepriznate civilne žrtve ili članovi najuže porodice žrtava svoje su statuse pokušavale dokazati na sudu kojeg su najčešće gubile. Na to podseća i saborska zastupnica SDSS-a i pravnica Dragana Jeckov.

– Civilne žrtve rata do sada su svoja prava pokušavale ostvariti i tužbenim zahtevima na osnovu Zakona o odgovornosti RH za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vreme Domovinskog rata i..

The post Zakon o civilnim žrtvama rata – ravnopravnost na ispitu appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article