Zahtev Kosova za prijem u Savet Evrope ušao u proceduru

11
zahtev-kosova-za-prijem-u-savet-evrope-usao-u-proceduru


Komitet ministara Saveta Evrope odlučio je danas na vanrednoj sednici da zahtev Kosova za prijem u tu panevropsku organizaciju prosledi Parlamentarnoj skupštini na konsultacije.U odluci, objavljenoj na sajtu Saveta Evrope, Komitet ministara se poziva na Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od 27. februara i njegov Implementacioni aneks od 18. marta, o kojima su lideri dve strane postigli saglasnost u dijalogu uz posredstvo EU.Za odluku Komiteta ministara bila je potrebna dvotrećinska većina.Parlamentarna skupština SE sutra u Strazburu počinje redovno prolećno zasedanje.Priština je 12. maja prošle godine podnela zahtev za članstvo u Savetu Evrope.Potencijalna članica mora ispunjavati kriterijume Saveta Evrope u domenu demokratije, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. Proces uskladjivanja sa standardima Saveta Evrope kontrolišu poslanici Parlamentarne skupštine.Ukoliko podnosilac zahteva za članstvo dobije dvotrećinsku većinu glasova i u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, zahtev se vraća Komitetu ministara na konačnu potvrdu.Savet Evrope već ima kancelariju u Prištini preko koje realizuje programe podrške kosovskim institucijama i jačanju vladavine prava i zaštite kulturnog nasledja, a Kosovo je do sada uspelo da postane punopravna članica u nekim telima Saveta Evrope, poput Banke za razvoj SE (CEB) i Venecijanske komisije.