ZAGAĐENI VAZDUH ODJEDNOM POSTAO „PRIHVATLjIV“: Agencija za zaštitu životne sredine na svom sajtu promenila granične vrednosti

89


VIŠEDECENIJSKI problem sa zagađenjem u Srbiji naizgled je rešen preko noći! Agencija za zaštitu životne sredine snizila je, na svom sajtu, kriterijume za klasifikaciju zagađenja suspendovanim praškastim materijama.Original Article