ZADOVOLJENI CILJEVI: Forum srednjih stručnih škola o rezultatima male mature

20


MALI maturanti su tačno odgovorili na više od 60 odsto pitanja., što pokazuje da je zadovoljena je forma, što je očigledno bio cilj ovog testiranja na kraju školske godine, ocenio je Forum srednjih stručnih škola Beograda.Original Article