ZA SKIDANjE MASKE SLEDI UKOR: Pedagozi i psiholozi analiziraju nove protivepidemijske mere za školarce

100


KAKO će deca od septembra ići u školu i po kom modelu, još nije sasvim precizirano, ali ono što je izvesno jeste da će, ukoliko se nastava bude odvijala u učionicama, morati da poštuju mere zdravstvene zaštite.Original Article