YUCOM: Srbi na Kosovu se nalaze u potpuno pravnoj nesigurnosti

51


Ni posle gotovo pet godina od primene Sporazuma o pravosuđu, srpska zajednica na Kosovu nema adekvatan pristup pravdi i nalazi se u potpuno pravnoj nesigurnosti, zaključuje se u analizi savetnice za pitanja procesa EU integracija iz Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), Jovane Spremo, koja je objavljena danas u Biltenu Radne grupe za Poglavlje 35 Nacionalnog konventa o EU.Smisao integracije pravosudja trebalo je da bude ne samo pronalaženje adekvatnog rešenja za pripadnike pravosudja koji su radili u srpskim pravosudnim institucijama na Kosovu, nego i konačno omogućavanje jednakog pristupa pravdi nevećinskom stanovništvu na Kosovu, navodi se u analizi, prenose kosovski mediji."U ovom momentu možemo reći da je samo prvi deo cilja postignut, dok je drugi nemoguće postići dok god nema sistemskog praćenja problema i pravnih praznina koje se javljaju u hodu", navela je Spremo.Ona je izlistala niz pitanja koja se tiču pravosudja, integracije i pristupa pravdi za srpsku zajednicu u kontekstu Sporazuma o pravosudju Beograda i Prištine.Osvrćući se na operativne probleme integracije, Spremo navodi da je i dalje najveći problem upotreba jezika, angažovanje prevodilaca i kvalitet prevoda."Različito angažovani prevodioci i njihove različite kvalifikacije obezbedjuju različit kvalitet prevoda. Stručnost u pogledu prevoda pravne materije je ono što se najviše dovodi u pitanje", …Original Article