VSNM Šibensko-kninske županije dodelilo nagrade i priznanja

218

Na samom početku svečane sednice prisutni su upoznati sa brojnošću i stanjem manjinskih veća u Šibensko-kninskoj županiji. Kako je rečeno, u petom sazivu, na području ove županije deluju tri opštinska manjinska veća, pet gradskih i županijsko sa ukupno 128 većnika. U najtežem položaju, po izveštaju predsednika, nalazi se skradinsko Veće srpske nacionalne manjine čiji većnici još uvek nemaju ni simboličnu novčanu nadoknadu za svoj rad, dok sva ostala imaju određena sredstva.

Nakon čitanja odluka donešenih od osnivanja manjinskog županijskog Veća, predsednik Borislav Šarić predstavio je prisutnima izveštaj o radu za proteklu godinu. Ono što je posebno izdvojio jeste organizacija pomoći bogosloviji Sveta Tri Jerarha, pri manastiru Krka, u iznosu od 18.000 kuna za kupovinu hrane i higijenskih potrepština.

Članovi županijskog i ostalih manjinskih veća, u proteklih godinu dana, bili su prisutni na raznim kulturnim i verskim događanjima, kao i na brojnim komemoracijama počevši od Varivoda, ..

The post VSNM Šibensko-kninske županije dodelilo nagrade i priznanja appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article