Vojska Srbije čisti korito Jošaničke reke u Blacu kako bi se sprečile polave

55


U okviru realizacije projekta civilno-vojne saradnje "Uredjenje rečnog korita" u Blacu je počelo čišćenje i uredjenje korita reke Jošanice, kazali su agenciji Beta iz lokalne samouprave u tom mestu.Kako su naveli, zahvaljujući inženjercima Treće brigade Kopnene vojske Srbije u narednih 10 dana savremenim mašinama biće uklonjen višedecenijski nanos zemlje i zelenog rastinja u toj reci zbog koga je često nakon obimnijih kiša dolazilo do plavljenja više sela."Kada završimo posao, povećaće se propusna moć vode i stvoriti uslovi za zaštitu od nastanka bujičnih poplava, kazao je major Marijan Vasović iz 310. Inženjerijskog bataljona.Predsednik blačke opštine Ivan Burgić je rekao da se radi o veoma važnom projektu koji će obezbediti zaštitu od plavljenja tri sela duž sliva Jošaničke reke.On je podsetio da je u poplavama koje su zahvatile Blace i okolinu pre dve godine potpoljeno preko 120 privatnih kuća i pomoćnih objekata i da je tada pričinjena velika materijalna šteta.Takodje je naglasio da je i tada Vojska Srbije pomagala u raščišćavanju puteva i saniranju nastale štete.Original Article