VIŠE NOVCA ZA MLADE NAUČNIKE: Strategija države – snažniji istraživački timovi, lakši izbor u naučna zvanja

15


NAČIN finansiranja naučnika neće se menjati dogodine – novac za plate i materijalne troškove biće isplaćivan na nivou isplate za decembar iz prethodne godine, uz pripadajuća povećanja u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.Original Article