VETAR U LEĐA KNjIGAMA ZA NAJMLAĐE: Osnovan Institut sa ciljem da se promoviše, podstakne i poboljša status stvaralaštva za decu kod nas

104


U BEOGRADU je osnovan Institut za dečju književnost, pre svega, sa osnovnim ciljem da se poboljša status, uloga i značaj književnosti za decu, koja je do sada bila prilično marginalizovana i zapostavljena u našoj kulturi.Original Article