VELIKO INTERESOVANjE ZA SREDNjU STRUČNU VOJNU ŠKOLU: Siguran posao sa mogućnošću stalnog stručnog i karijernog usavršavanja

54


ZA vojne škole tradicionalno vlada veliko interesovanje mladih. Osnovni razlozi su vrhunsko obrazovanje i odlični uslovi školovanja, celokupna nastavna literatura i korišćenje savremenih kapaciteta za vannastavne aktivnosti.Original Article