VAŽNO OBAVEŠTENjE: Evo šta treba da znate ukoliko sami uplaćujete doprinose

36


OD uplate za januar 2021. godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za oko 10 odsto više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica, nezavisno od stručne spreme koju imaju.Original Article