”VAKCINE U SRBIJI SU BEZBEDNE”: ALIMS proverava sva cepiva i medikamente koji se koriste protiv korone!

24


PAVLE Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je rekao da Srbija pri odabiru i analizi vakcine prati smernice SZO i EU, ali i da ima jedan od rigoroznijih pristupa kada je odobravanje medicinskih sredstava u pitanju.Original Article