Usvojeni planovi aktivnosti za rodnu ravnopravnost u Srbiji

59
usvojeni-planovi-aktivnosti-za-rodnu-ravnopravnost-u-srbiji


Koordinaciono telo Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost usvojilo je danas planove aktivnosti za ovu godinu i za period do 2025. godine, kojim definiše da će imati proaktivan pristup rešavanju ključnih pitanja u toj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo kulture.Na današnjoj sednici, kojom je predsedavala predsednica tog tela i ministarka kulture Maja Gojković, navedeno je da će nastaviti da rade na aktivnoj koordinaciji rada Ministarstava u cilju što boljeg kreiranja, sprovođenja i praćenja politike za ostvarivanje rodne ravnopravnosti.Ministarstvo je prenelo da su na sednici izabrani članovi Stručne grupe tog Koordinacionog tela, koja je uključila i predstavnike drugih organa javne vlasti, privrede, akademske zajednice i nevladinog sektora.Usvojen je i izveštaj o radu Koordinacionog tela za 2022. godinu, u kojem su naglašene aktivnosti na unapređenju i primeni normativnog i strateškog okvira, kao i borbe protiv nasilja u porodici i diskriminacije, u cilju ekonomskog osnaživanja žena i kreiranja jednakih mogućnosti na tržištu rada.U izveštaju su navedene i aktivnosti na planu „rodnog budžetiranja“ i u vezi s tim je navedeno da je „Srbija jedna od retkih zemalja koja je obavezu jačanja rodne ravnopravnosti ugradila u reformu upravljanja javnim finansijama i da je prepoznata kao primer dobre prakse u svetu“.