USVOJEN STATUT: Nastavno-naučno veće Filološkog fakulteta u Beogradu usvojilo predlog

47


NASTAVNO-naučno veće Filološkog fakulteta u Beogradu usvojilo je predlog Statuta koji će biti upućen Savetu fakulteta na razmatranje i usvajanje.Original Article