Упутство о уласку привредника у Р. Србију током пандемије због COVID-19

38

U vezi sa Uputstvom ministra zdravlja Vlade Republike Srbije o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti Covid – 19 (tekst u prilogu), a na osnovu koga je domaćim i stranim državljanima omogućen ulazak u Republiku Srbiju iz poslovnih razloga bez PCR testa, pod uslovom da test urade u roku od 24 časa od trenutka prelaska državne granice.

Na osnovu navedenog uputstva, koje stupa na snagu 21. januara o.g, privrednici koji nameravaju da posete Srbiju iz poslovnih razloga, moraće prethodno da o tome obaveste Privrednu komoru Srbije, koja će zatim obavestiti Upravu granične policije.

Potrebno je da dolazak bude najavljen 48 sati pre dana ulaska u Srbiju slanjem memoranduma (propisno potpisan, overen i zaveden) na sledeću elektronsku adresu: inocovid19@pks.rs

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju
b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojo..

The post Упутство о уласку привредника у Р. Србију током пандемије због COVID-19 appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article