UNS: Prvostepena osuda KRIK-a u korist Bratislava Gašića kršenje medijskih sloboda

29


Udruženje novinara Srbije (UNS) ocenilo je da se prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu, u koju je imao uvid, a kojom su osudjeni izdavač, glavni i odgovorni urednik Stevan Dojčinović i novinarka KRIK-a Milica Vojinović, po tužbi nekadašnjeg direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA), sada ministra policije Bratislava Gašića, krše medijske slobode i novinari izlažu pritisku.Sud je odlučio da je tekst "Političke veze kruševačke kriminalne grupe: 'Gašić kod Jotke na kazanu'", objavljen na portalu KRIK-a aprila 2021. godine, povredio čast i ugled tužioca zbog čega tuženi solidarno treba da mu plate 100.000 dinara i 41.800 dinara za troškove postupka.Advokati UNS-a saglasni su da ne samo da prvostepena presuda nije trebalo da bude osudjujuća, već i da usvajanje tužbenog zahteva predstavlja zloupotreba prava od strane tužioca, jer se radi o informacijama koje javnost ima pravo i interes da zna, a koje su verno prenete iz sudskog postupka, a odnose se na visokog državnog funkcionera."Sud je zasnovao svoj stav o osnovanosti tužbenog zahteva samo na činjenici da se u tekstu i u naslovu dva puta pojašnjava žargonska fraza lica čiji je razgovor bio prisluškivan, što samo po sebi ne može samostalno da predstavlja osnov za odgovornost za naknadu štete. Novinar je tu informaciju verno …Original Article