UNIVERZITETU SMETA BLAGOSLOV CRKVE: Senat UB preispituje odluke Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, “presuđujući” o ulozi SPC

41


INSPEKCIJA Ministarstva za rad donela je rešenje kojim je utvrđeno da odlukom o prestanku radnog odnosa profesora Rodoljuba Kubata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (PBF) nije povređen Statut ove ustanove, niti odredbe Zakona o radu.Original Article