UKIDA SE ZAKLJUČIVANJE OCENA? Dilema oko završetka polugođa

33


ZA ĐAKE bi to bila verovatno radosna vest, ali prosvetnim radnicima pravi glavobolje. Zbog Aktuelne epidemiološka situacija po svemu sudeći školska godina će biti ranije završena, ali ostaje dilema na koji način zaključiti ocene u e-dnevniku.Original Article