U ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare 113 korisnika ima koronu

73


ZAKLjUČNO sa današnjim danom, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo korona virusa kod 78 korisnika i 35 zaposlenih.Original Article