U bazi Jug počeo medjunarodni kurs za štabne oficire u misijama UN

29


Medjunarodni kurs za štabne oficire pri misijama Ujedinjenih nacija počeo je danas u bazi Jug kod Bujanovca u organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije (VS), saopštilo je Ministarstvo odbrane.Kurs pohadjaju pripadnici VS, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga sedam stranih zemalja koji će se tokom tronedeljne obuke pripremati za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama u skladu sa procedurama i standardima UN."Programom obuke su obuhvaćeni osnovni aspekti funkcionisanja integrisanih misija UN, upoznavanje sa procesom planiranja u vojnoj komponenti misije, štabnim funkcijama i procedurama, a značajan deo kursa je posvećen razmatranju najnovijih iskustava iz učešća u aktuelnim mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija", stoji u saopštenju.Dodaje se da Centar za mirovne operacije ima sertifikat departmana UN za mirovne operacije, za izvodjenje kursa po standardima i procedurama Ujedinjenih nacija.Original Article