Traju radovi na projektima finansiranih kapitalnim investicijama SNV-a

186

Pola od iznosa investiranog u Vukovarsko-sremsku županiju dobila je opština Borovo za izgradnju višenamenske multifunkcionalne zgrade, opština Markušica dobila je 200.000 kuna za izdranju javne rasvete, 97.000 dobio je fudbalski klub Vuteks–Sloga iz Vukovara za izgradnju pomoćnog fudbalskog terena, 73.000 kuna Osnovna škola Bobota za rekonstrukciju krova na školskoj dvorani i 30.000 kuna dobio je fudbalski klub Sloga iz Pačetina za izgradnju krova na tribinama stadiona.

Sva ova sredstva utrošena su namenski, jedino je prenamena sredstava izvršena u slučaju škole u Boboti jer je obnova krovne konstrukcije daleko veća investicija, a pomenuta sredstva iskorištena su za kupovinu nameštaja za učionice i kancelarije koji su bili stari nekoliko decenija.

– Srpsko narodno veće sufinansiralo je putem kapitalnih investicija, u okviru raspoloživih sredstava osiguranih u Državnom budžetu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu, sveukupno 64 projekta u iznosu od ..

The post Traju radovi na projektima finansiranih kapitalnim investicijama SNV-a appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article