SVEDOČANSTVA O SRPSKOM TRAJANjU: U godini 70. rođendana, Arhiv SANU u Sremskim Karlovcima posvećen digitalizaciji

123


SAMO one nacije koje krasi visoko odnegovano samopoštovanje, imaju svest o tome da su arhivski dokumenti iz njihove istorije vredniji i od zlatnih poluga te da su narodi koji se nehajno odnose prema sopstvenoj istoriji primorani da, i sebi i drugima, mukotrpno dokazuju svoje postojanje.Original Article