SUSRET SA ISTORIJOM: Kako je Nemačka krivicu prebacila na Srbiju – Prvi svetski rat bi izbio i bez atentata u Sarajevu

106


U ISTORIOGRAFIJI pojam revizionizam počeo je da se koristi početkom dvadesetih godina prošlog veka, s jednim ciljem da se izmeni tadašnje tumačenje o nemačkoj odgovornosti za izbijanje Prvog svetskog rata.Original Article