SUSRET SA ISTORIJOM – BRISANJE TRAGOVA SRPSKOG POSTOJANJA: Teorija o ilirskom poreklu postala temelj albanske nacionalne ideologije

20


ALBANCI se već gotovo stotinu godina nacionalno formiraju sa svešću da su potomci Ilira, a to znači – starosedeoci Balkanskog poluostrva, prema tome i Kosova, da su se nalazili na ovom prostoru još davno pre doseljenja Slovena, te da su ih Srbi samo privremeno i za kratko, u 13. i 14. veku, potisnuli ka "iskonskoj" albanskoj zemlji, da bi potom, stihijom događaja i bez nekog ozbiljnijeg diskontinuiteta, bilo uspostavljeno pređašnje stanje.Original Article