SUDSKI OBRT FILMSKE ZAPLENE: Oslobađajuća presuda za Nedu Farčića iz čijeg stana su oduzeta dela velikog slikara Petra Omčikusa (1926-2019)

81


POLICIJSKA zaplena šest slika akademika Petra Omčikusa (1926-2019) iz stana njegovog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Nede Farčića i krivična prijava koju su u proleće 2016. godine, Prvom javnom tužilaštvu podneli tada devedesetogodišnji slikar i SANU, dobili su krajem prošle nedelje sudski epilog.Original Article