Šta znači – informed consent?

89

„Informed consent“ ili „informisani pristanak“ je dozvola koju dajete lekaru za lečenje, sa objašnjenjima o pozitivnim efektima i mogućim komplikacijama vezanim za određeni tip lečenja.
To za naše ljude može da bude zbunjujuće, naročito ako doktor nabroji tri različite opcije rešavanja istog problema. Pacijent je ostavljen da razmisli i donese SVOJU odluku.

Kada razgovarate sa doktorom, biće vam predstavljeni i pozitivni i negativni efekti, i eventualno alternativi, ukoliko prva opcija nije prihvatljiva. Standardi dozvoljavaju da procedura ili vid lečenja uvek imaju daleko više dobrih nego loših efekata. Loši efekti su takođe prihvatljivi i nisu vezani za teže posledice. Tada je važno da izaberete opciju koja je vama prihvatljivija.

Doktori i pacijenti moraju da se slože oko plana za lečenje, tako da pacijent aktivno učestvuju u odabiru procedure, leka ili operacije. Kod ljudi koji nisu dobro upoznati sa zdravstvenim sistemom u Australiji, to može da izazove konfuziju i da nakon obj..

The post Šta znači – informed consent? appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article