Šta se najčešće pije u Srbiji?

99

Prema istraživanju Demostata koje je obavljeno tokom oktobra ove godine, građani Srbije najčešće piju pivo, dok je vino drugo na listi omiljenih pića

Pivo se najčešće naručuje i pije u Srbiji, vino je na drugom, dok su žestoka pića na trećem mestu. Prema istraživanju Demostata, pivo pije skoro trećina stanovništva, nešto manje od 29% njih se odlučuje za vino, dok se 14% ispitanika odlučuje za žestoka pića.

Najviše piva se pije na jugu i istoku Srbije, i to više od 60 litara po domaćinstvu godišnje, dok se vino skoro podjednako pije u svim krajevima zemlje. Isti takav trend je vezan i za konzumaciju žestokih pića.

Original Article