Šta sa aparatima za led i čuvanje hrane u doba korone?

91

Ispravna zaštita i pravilno upravljanje resursima u ugostiteljstvu su danas posebno bitni, kao i poštovanje sanitarnih propisa. Nacionalni institut za hranu i led u Italiji objavio je poseban pravilnik za sve ugostitelje, kako bi se ispoštovala zdravstvena procedura i zaštita potrošača od eventualne epidemije

INGA, Nacionalni institut za prehrambeni led, naglašava da postoji veliki rizik koji vreba u aparatima za pravljenje leda, naročito sada kad oni nisu bili u upotrebi izvesno vreme.

Stručnjaci INGA ističu da je neophodno kompletno čišćenje i dezinfekcija svih delova koji dolaze u neposredan dodir sa ledom, jer je moguće naići na potencijalni rizik za zdravlje potrošača vezano za virus Covid-19.

INGA je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Italije doneo novi pravilnik i priručnik o ispravnoj higijenskoj praksi za samostalnu proizvodnju leda, kako bi se potrošačima obezbedio led najvišeg kvaliteta, i što je najbitnije, led koji je u potpunosti bezbedan za upotrebu. Ova pravila važe i za sve uređaje i aparate koji služe za čuvanje namirnica, sladoleda i pića.

Ovakve mere i propisi su posebno bitni u zemljama gde se led tradicionalno koristi, ali je dobra smernica i za sve ostale zemlje i sve ugostitelje. Zdravlje je na prvom mestu, pa treba poslušati savete, i obaviti sve neophodne radnje i mere kako bi svi proizvodi bili bezbedni.

Original Article