Šta je turistički koridor u stvari?

160

Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija objavila je predviđanje prema kom će zbog globalne pandemije obim međunarodnog turizma ove godine pasti i za 80% u odnosu na prošlu godinu, i da će zbog pod znakom pitanja biti minimum 100 miliona radnih mesta

Ovakav izveštaj je alarmirao mnoge zemlje sveta, pa su mnoge već preduzele posebne mere kojima će pokušati da ublaže poguban uticaj korona virusa na sektor turizma. Odgovor mnogih je formiranje “turističkih koridora”. Šta to tačno znači?

Turistički koridor označava posebnu rutu koja bi povezivala zemlje, koje bi u međusobnom dogovoru olakašale sve procedure koje se odnose na putovanja građana.

Estonija, Letonija i Litvanija najavile su otvaranje granica međusobno za državljane te tri zemlje, a sličnih inicijativa ima i u drugim delovima Evrope. Možda i najprogresivniju i istovremeno najagresivniju politiku prema tome ima Hrvatska, koja dogovara za početak saradnju sa Češkom, a razgovara i sa Slovenijom, Nemačkom, Austrijom, Italijom i Mađarskom.

Od ostalih zemalja usvetu, Novi Zeland i Australija su već formirale bilateralni “putni koridor” za turiste koji će stiupiti na snagu čim to bude moguće, a sličnu inicijativu vidimo i između Tajlanda i Vijetnama.

Jedina država sveta koja ovakvu ideju nije uzela u razmatranje je Amerika, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju to je i razumljivo.

Za sada, postoje inicijative, verujemo da će se ovakva ideja raširiti među ostalim zemljama sveta, kako bi se zajedničkim snagama pobedila trenutna kriza u turizmu.

Original Article