SRBIJA SPROVODI VELIKO ISTRAŽIVANjE: U svetu više od 4 miliona apatrida, naša zemlja ostvarila značajan napredak

126


KOVID 19 pogoršava patnje miliona apatrida širom sveta, upozorio je Filipo Grandi, Visoki komesar UN-a za izbeglice.Original Article