Srbija može da pruži i te kako dobar odmor: Vredi li more muka koje čekaju turiste?

169


ČINI se da će slogan ovogodišnjeg letova­nja biti – poštuj pra­vila. A toliko ih je da će, dok se sva nauče, proći sed­modnevno putovanje. Ipak, dobar deo naših građana neće odustati od odlaska na more, iako se precizno još ne zna kada će se moći na put. Turističke agencije na­javljuju da će prve ture kre­nuti krajem juna, početkom jula, a nadležni u Srbiji pozivaju da se ovo leto pro­vede u našoj zemlji. Zasada je i mali broj destinacija koje će primati turiste, ali, kako se situacija me­nja, bukvalno iz dana u dan, očekuje se da će do početka jula biti otvorene sve gra­nice i da neće biti potreb­ni testovi, a ni boravak u karantinima. Na letovanje će se ove go­dine, sada već izvesno, mo­ći u Grčku, što je građanim Srbije i najbitnije, u Crnu Goru, Bugarsku, a najverovat­nije i u Tursku i Egipat. Po sadašnjim pravilima, u ve­ćini ovih zemalja najlakše će biti za vlasnike privat­nog smeštaja da organizuju posao, uz sva ograničenja. Veliko je pitanje, smatraju stručnjaci u Srbiji, kako će da rade "rizorti" i hoteli, naročito u Turskoj i Egiptu, ako budu morali da imaju popunjenost do 50 odsto. Ne­ki od njih će ostati ove sezo­ne zaključani. – Kada se budu granice otvorile za turiste, kako je najavljeno od 15. juna, do Grčke će se moći preko Bu­garske, ukoliko se ne libe­ralizuje prelaz sa Severnom Makedonijom – rekao nam je Aleksandar Seničić, di­rektor Nacionalne asoci­jacije turističkih agencija Srbije. – Za Grčku nam neće biti potreban ni test, a ni obavezan karantin. Do kra­ja meseca će se sigur­no znati kakvi će uslovi putovanja biti sa Sever­nom Makedo­nijom, ako ne, ići će se pre­ko Bugarske. Zasada su ove dve desti­nacije otovore­ne, ali je sigur­no da će u narednih mesec dana biti i ostale. Imamo neke najave da će Turska i Egipat ukinu­ti obavezno testiranje. Prema rečima Se­ničića, turističke agencije razmišljaju da ovu sezonu preskoče kada je reč o Italiji i Španiji. To je očekivano, jer ljudi imaju strah da idu tamo. Ipak, i za to ima još dovoljno vremena. – Ljudi i dalje čekaju, ne javljaju se baš agencijama za putovanja, ali je bitno da nema mnogo otkaza za putovanja koja treba da se realizuju u julu, avgustu i septembru – isti­če Seničić. – I svi koji ne žele da idu uzeli su za­menska pu­t o v a ­nj a . Na­ma je bilo b i t n o da avio­ni i autobusi mogu biti puni, čime se ne remeti cena odmora. Izve­sno je i da će apartmanski smeštaji brže i lakše da se aktiviraju, dok hoteli najviše zavise od lokalnih uslova. Desiće se i da neki neće imati inter­es da ih otvore ove sezone. Koliko smo mi upoznati, veliki broj hotela u Grčkoj, Bugarskoj i Turskoj biće spreman za rad od 1. jula. A da Srbija ima i te ka­ko šta da pokaže, smatra Renata Pindžo, državni sekretar u Ministarstvu turizma. Kako kaže, dobra, raznolika i sve kvalitet­nija ponuda apsolutno mo­že da opravda odluku na­ših ljudi da provedu ceo ili bar deo svog odmora u Srbiji. – Odluka da li će neko ići na more, posle ove situ­acije, indi­vidualna je i ko god bude otišao, Srbija mu sigurno nije alternativa za takav odmor – smatra Renata Pin­džo. – Naša zemlja nudi ono što ima, a mnogo je važno da je ta ponuda, poslednjih nekoliko godina, kvalitet­nija i bolja nego što je bi­la. Ako Srbija postaje sve atraktivnija destinacija za strance, od onih iz Azi­je, pa do gostiju iz regiona, sigurno je da ima dosta toga i za naše turiste. Pojedini ugosti­telji u Srbiji sada su videli do­bru šansu da zarade. Smeštaj je u po­jedinim a p a r t ­manima i hotelima poskupeo za od pet do 30 odsto. Prema rečima Re­nate Pindžo, to je nešto na šta država ne može da uti­če. I da ugostitelji žele da iskoriste priliku, jer je veća potražnja. – Turizam nije delatnost gde se kratkoročno razmi­šlja – govori Renata Pin­džo. – Uspešna destinacija je ona koja ima veliku sto­pu povratka gostiju. Može čovek jednom da potceni gosta, ali svaka neko­rektnost na duge staze se ne isplati. Ima i onih koji će to kupova­ti, ali, dugoročno gle­dano, svako ishitreno ponašanje neće biti dobro. Ovo nije priča za jednu godinu. VAUČERI VREDNI 5.000 DINARA KAKO bismo pomogli razvoju domaćeg turizma, ali i smanjenju već nanete ogromne štete ovoj grani privrede u Srbiji, država je ove godine izdvo­jila novac za 560.000 vaučera. Pre pojave pandemije već je bilo podeljeno 160.000, a od pre nekoliko dana počele su prijave i za novih 400.000. Do sa­da je već razdeljeno oko 40.000 vaučera, u vrednosti od 5.000 dinara. Akci­ja traje do 15. oktobra, a vaučeri će moći da se iskoriste do 15. novembra. Zlatibor, Kopaonk, Vrnjačka Banja, neke su od destinacija gde će si­gurno biti gužva u špicu sezone, u julu i avgustu, i ti ugostitelji neće mnogo ni osetiti posledice pandemije – smatra Renata Pindžo. – Zbog toga najviše pozivamo one ugostitelje koji do sada ovo nisu koristili da se priključe, jer je sigurno da su ostali bez dobrog dela gostiju. Trenutno ima oko 1.600 objekata u kojim se vaučeri mogu iskoristiti, a svaki dan stižu nove prijave. Neke destinacije su malo "živnule", kao što su Div­čibare, Stara planina i Rtanj. Po Vojvodini ima mnogo lepih mesta koja se mogu obići i gde se može odmarati. Tu je Gornje Podunavlje i čitav DISTANCA I U MORU NOVA i obavezna pravila ponašanja na plažama, u hotelima, apartmanima, već su utvrđena, pa se čini da će više ljudi biti potrebno da nadgle­da da li se ona poštuju nego što će biti gostiju. Tako, zaposleni u hotelima moraće obavezno da nose maske i rukavice, a popunjenost objekata u mnogima neće smeti biti veća od 50 odsto. Mini-barovi neće raditi, a zabave u hotelima i na plažama će biti zabranjene. Pojedini hoteli neće otvarati ni bazene kao ni akva-parkove. Mnoge plaže u zemljama u regionu već su otvo­rene, a tačno je propisano koliko je kvadrata namenjeno za dve ležaljke i suncobran. Zna se i mera razmaka ukoliko se leži na peškiru. Na mnogim divljim plažama kupa­nje će biti zabranjeno. Fizička distanca će biti obavezna, čak i u moru. SRBIJA NA DLANU IZGLEDA da je našim građanima bila potrebna korona da obiđu svoju ze­mlju. Prirodne lepote Srbije, bar one koje još nismo uništili, za poče­tak nakaradnim urbanističkim planovima, i te kako treba videti. Među skrivenim lepotama i biserima svakako su mnogi kanjoni, reke, jezera, planine i najlepša vojvođanska ravnica. Neki od njih, kao što su Lazarev kanjon u istočnoj Srbiji, vodopad Prskalo na južnom Kučaju, Uvac, Krupajsko vrelo, Tara, Perućac, Zlatar, Đavolja varoš, Deliblat­ska peščara, Ovčarsko-kablarska klisura, Zagajička brda, kanjon Mile­ševke, Sopotica, Milošev Do, samo su neka od mesta u Srbiji koje treba posetiti i gde se može dobro odmoriti. Naspavati i najesti. Odmarati se može i po Vojvodini. Fruška gora, Subotica, Palić, Bez­dan, destinacije su na kojima uživaju i domaći, ali i strani gosti. Cene odmora u našoj zemlji se kreću od nekih pet evra po kre­vetu, u privatnom smeštaju, pa do više od 100 evra u hotelima, za noćenje sa doručkom.Original Article