SRBIJA JE PONUDILA RUKU POMIRENjA: Jugoslavija je rođena u vreme ratne drame koja je podelila južnoslovenske narode

34


NAŠ razgovor je umnogome uslovljen dvama faktorima. Prvo, razgovaramo u trenutku krize. Taj trenutak pokazuje da živimo u društvu koje ne samo da je dozvolilo da nastanu lokalne birokratije, nego da se u posleratnom razdoblju razvija jedino srednji sloj, naklonjen malograđanskom mentalitetu, koji postaje sveprožimajući, a i sama birokratija regruguje se iz tog sloja.Original Article