SPUŠTAO SE U JEZIK KAO U VLASTITO SRCE: Komemorativni skup akademiku Predragu Piperu (1950-2021)

87


PRAVO udubljivanje u jezik trebalo bi da bude spuštanje u vlastito srce – smireno, usredsređeno, ne kao isključivo naučno pitanje, nego kao najličnije pitanje, suštinsko – kako to u mrežu reči hvatamo beskrajno raznobojne oblake smisla i šta nas goni da tako ribarimo po nebeskim dubinama jezika. Jer pravi filolozi su kao ljudi koji tragom Reči tragaju za smislom svog postojanja – na ove reči Predraga Pipera (1950-2021) podsetila je prof. dr Rajna Dragićević na komemorativnom skupu u SANU posvećenom velikom jezikoslovcu.Original Article