SLAVA SLIKARA SLAVE: Primer nekoga ko je uspeo u Evropi a da nije štićenik Soroš fondacije, kritičara

91


San većine srpskih umetnika je da se probiju i uspeju u svetu, a ne u otadžbini. To je razumljivo u odnosu na naše materijalno, medijsko (ne postoji likovna kritika) i kulturno siromaštvo, države čiji je budžet za kulturu 0,6 odsto (kako neko reče, kultura nam počinje od nule).Original Article