SAVEZNICI SRUŠILI, BROZ OTIMAO: Predlog Univerziteta u Beogradu – Država da vrati zadužbine, a Nemačka, Britanija i SAD da nadoknade štetu

73


ONO što država može da učini, kada je reč o zadužbinama Univerziteta u Beogradu, jeste da vrati šta može, a nadoknadi ono što ne može.Original Article