ROMAN O EROSU I LjUBAVI: Knjiga Milanka Govedarice skreće pažnju na ono što je za čoveka važno od postanka sveta

55


NOVA knjiga Milanka Govedarice “Smisao erosa i ljubavi” u središte interesovana postavlja ono što je za čoveka važno od postanka sveta : U starogrčkoj mitologiji Eros je smatran božanstvom stvaranja i života, a njegova važnost ogleda se u tome što je jedan od prvonastalih bogova koji daruje sam život.Original Article