REVOLUCIJA I KONTRAREVOLUCIJA: Životni putevi i raskršća generacije 1968. – šta su zastupali Rudi Dučke, Vladimir Mijanović i Karl Bilt

32


SVAKI "početak" istovremeno je druga strana, drugo lice, nekog "kraja", kao što je i svaki "kraj" zapravo početak nekog drugačijeg, novog "stanja" njegove strukturalne konfiguracije i talasnog ritma po kome se ova nova struktura kreće od tog vlastitog "početka" do neizbežnog vlastitog "kraja".Original Article