RADULOVIĆU “MILAN BOGDANOVIĆ”: Dodeljena nagrada za najbolju književnu kritiku 2020. objavljenu u “Pečatu”

84


NAGRADA "Milan Bogdanović" za najbolju književnu kritiku 2020. godine pripala je Selimiru Raduloviću za tekst "Srpski nacionalni i kulturološki priručnik" pisan povodom knjige "Istraga predaka" Ivana Negrišorca koju su objavili 2019. godine "Srpski nacionalni savjet" iz Podgorice i "Grupa sever" iz Novog Sada, štampan u nedeljniku "Pečat".Original Article