Radna grupa traži rešenja kako da se nastavnicima i učenicima približi interkulturalno učenje

17
radna-grupa-trazi-resenja-kako-da-se-nastavnicima-i-ucenicima-priblizi-interkulturalno-ucenje

 Na prvom sastanku Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja, koji je održan danas, rečeno je da su ciljevi njenog rada iznalaženje metoda, alata i praktičnih rešenja kojima bi se nastavnicima i učenicima približilo interkulturalno učenje.Rok za davanje predloga rešenja je jun 2023. godine, dok su moguća rešenja, koje će grupa analizirati, uvođenje posebnog predmeta u škole koji će se baviti pitanjem interkulturalnosti, obuka za nastavnike i integracija elemenata interkulturalnog učenja u postojeće predmete.Predstavnica Nacionalna asocijacija nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika/ca Mileta Ranđelović izjavila je da bi bolje rešenje bilo uključivanje teme interkulturalnosti u nastavne i vannastavne aktivnosti.“Radna grupa je iznela stav da treba da razmišljamo u pravcu osnaživanja nastavnika svih predmeta da razvijaju ovu kompetenciju interkulturalnosti, ali i osnaživanje svih budućih nastavnika i pedagoških radnika da prepoznaju prostor kako mogu da rade na ovu temu. Projektom je predviđeno da do juna kao grupa dođemo do konkretnih rešenja, na terenu rezultati za sada nisu dovoljno vidljivi, ali ćemo na narednim sastancima analizirati dosadašnju primenu postojećih praksi i davati smernice za razvijanje ovog segmenta obrazovanja i vaspitanja“, rekla je Ranđelović.Maja Mitrović iz Gimnazije Zaječar istakla je da se u njihovoj školi već 15 godina aktivno primenjuju principi i kompetencije interkulturalnosti, a …